basiaa

22 teksty – auto­rem jest ba­siaa.

Wspom­nienia. Coś cze­go nikt nie jest w sta­nie zab­rać. a jeszcze jak ma się zdjęcia czy też w różno­raki za­pisa­ne kar­tki swoimi myślami. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 lutego 2016, 23:04

Ahoj! Po morzu żeg­lo­wać z Tobą pragnę.
Kiedy? Dziś? Jutro? 

myśl • 11 grudnia 2015, 02:31

Zaplątałam się w swoich myślach. Gdzie nie spoj­rzę tam supełek. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 stycznia 2015, 11:48

Za­kot­wiczyć w so­bie od­wagę. Tak bar­dzo bym te­go chciała. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 stycznia 2015, 06:42

Byś spo­koj­nie śniła i w roz­koszy tkwiła,
po­całun­kiem ciało całe pok­ry­wam mo­ja Miła.*dobranoc. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 marca 2012, 17:15

Jak za mgłą... tym zwro­tem mogę naj­traf­niej nak­reślić mo­je uczu­cia do Ciebie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 maja 2011, 21:27

I wyob­ra­zić so­bie, że to wszys­tko zaczęło się od jed­ne­go niewin­ne­go przy­pad­ko­wego pocałunku. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 marca 2011, 19:32

Lek­ki po­wiew wiat­ru mor­skiego czuję na swoich policzkach...
Jeszcze trochę i ten sam wiatr po­może mi popłynąć w nieznane..
Od niego za­leżeć właśnie będzie jak da­leko popłynę. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 marca 2011, 00:19

Wy­paru­je Cię na ho­ryzon­cie.. tęsknie... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 marca 2011, 11:15

Ile bym dała za to by mieć od­wagę by spy­tać Cię o te wszys­tkich rzeczy które chodzą mi po głowie.. by mo­ja niepew­ność spadła.. by mieć od­wagę usłyszeć od­po­wiedź naj­bar­dziej jeśli nie będzie po mo­jej myśli. Czy znajdę ty­le siły, by spy­tać Cię przy naj­bliższej okazji? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 lutego 2011, 23:41
basiaa

Różne...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

basiaa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność

11 grudnia 2015, 02:31basiaa do­dał no­wy tek­st Ahoj! Po morzu żeg­lo­wać [...]

31 stycznia 2015, 11:48basiaa do­dał no­wy tek­st Zaplątałam się w swoich [...]

18 stycznia 2015, 12:57basiaa sko­men­to­wał tek­st Zakotwiczyć w so­bie od­wagę. [...] 

12 stycznia 2015, 11:14tomek43i sko­men­to­wał tek­st Zakotwiczyć w so­bie od­wagę. [...] 

12 stycznia 2015, 11:08Sierpien sko­men­to­wał tek­st Zakotwiczyć w so­bie od­wagę. [...] 

12 stycznia 2015, 11:06Sierpien sko­men­to­wał tek­st Zakotwiczyć w so­bie od­wagę. [...] 

12 stycznia 2015, 10:59tomek43i sko­men­to­wał tek­st Zakotwiczyć w so­bie od­wagę. [...] 

12 stycznia 2015, 10:54Sierpien sko­men­to­wał tek­st Zakotwiczyć w so­bie od­wagę. [...] 

12 stycznia 2015, 10:48tomek43i sko­men­to­wał tek­st Zakotwiczyć w so­bie od­wagę. [...] 

12 stycznia 2015, 09:20Sierpien sko­men­to­wał tek­st Zakotwiczyć w so­bie od­wagę. [...]